Taxe si Impozite

Acte necesare la deschiderea rolului fiscal pentru clădiri şi terenuri

◉ Cerere tip

◉ Declaraţie tip

◉ Copie dupa actul de dobândire

◉ Copie schiţă

◉ Timbru fiscal

◉ Dosar cu şină

Acte necesare pentru deschiderea rolului fiscal pentru mijloace de transport

◉ Cerere tip

◉ Declaraţie tip

◉ Copie după cartea de identitate

◉ Copie după contractul de vânzare-cumpărare sau factură

◉ Timbru fiscal

◉ Dosar cu şină